rdrc.net
当前位置:首页 >> 回踩20日均线选股公式 >>

回踩20日均线选股公式

A:=MA(C,10)>MA(C,20) AND MA(C,20)>MA(C,60) AND MA(C,60)>MA(C,120) AND MA(C,120)>MA(C,250); A1:=MA(C,20)>REF(MA(C,20),1) AND MA(C,60)>REF(MA(C,60),1) AND MA(C,120)>REF(MA(C,120),1) AND MA(C,250)>REF(MA(C,250),1); A2:=MA(C,5)

股价回抽20日均线选股公式 xg:ref(c,1)>ma(c,20) and cross(ma(c,20),c);

M20:=MA(C,20); M60:=MA(C,60); JC:=CROSS(M20,M60); TS:=BARSLAST(JC); QJ:=REF(MIN(O,C),TS); GL:=(C-QJ)/QJ*100; X:BETWEEN(TS,1,N) AND BETWEEN(GL,-1,2) AND MA(C,3)

M10:=MA(C,10); M20:=MA(C,20); M30:=MA(C,30); M60:=MA(C,60); VV:=M10>M20 AND M20>M30 AND M30>M60;{10日、20日、30日、60日均线多头向上} VV1:=(L

CROSS(MA(C,20),L); 股票公式专家团为你解答,希望能帮到你,祝投资顺利。

均线5日10日20日40日线多头排列,股价缩量回调到10-13日线的选股公式是: MA10:=MA(C,10); MA13:=MA(C,13); MA20:=MA(C,20); MA40:=MA(C,40); 多头排列:=MA5>MA10 AND MA10>MA20 AND MA20>40; 回踩10:= BETWEEN(L,MA(C,10)*1.01,MA(C,10)*0.99) ...

回调不破20日均线通达信选股公式: T1:=C>=REF(C,1)*1.095 AND C>=H; T2:=BARSLAST(T1); T3:=L=MA(C,20); COUNT(T3,T2)=1 AND T3 AND T2>=5; 在日K线图中一般白线、黄线、紫线、绿线、蓝线依次分别表示:5、10、20、30、60日移动平均线,[1] 但...

A:=MA(C,10)>MA(C,20) AND MA(C,20)>MA(C,60) AND MA(C,60)>MA(C,120) AND MA(C,120)>MA(C,250); A1:=MA(C,20)>REF(MA(C,20),1) AND MA(C,60)>REF(MA(C,60),1) AND MA(C,120)>REF(MA(C,120),1) AND MA(C,250)>REF(MA(C,250),1); A2:=MA(C,5)

X:=C>REF(H,1) AND H=L; T1:=BARSLAST( X=0); T2:=BARSLAST(REF(T1>1 ,1) AND X=0); A:=MA(C,20); Y:=L-A; K:=SUM(Y

m30:=MA(CLOSE,30) COLORYELLOW; m30∠:=(ATAN((m30/REF(m30,1)-1)*100)*180/3.14115926); 降速度减缓:=(m30∠=ref(m30∠,1) and between ((m30∠-ref(m30∠,1)),0,AA);AA自己定义但大于0 缩量回踩:=count(c>MA(CLOSE,20),2)>=1 and Lref(v,1) ;(此处...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rdrc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com